De Slipjacht

De jagers moeten diverse obstakels nemen om de honden te kunnen volgen