Home

100% Winterswijk

De stichting Winterswijk Marketing wil het imago en de naamsbekendheid van Winterswijk verbeteren en Winterswijk aantrekkelijker maken voor bezoekers, bedrijven/instellingen, toekomstige bewoners en inwoners. Hierbij richt de stichting zich met name op de doelgroepen jonge gezinnen, draagkrachtige senioren en inwoners. De stichting wil de eerste twee doelgroepen aansporen om Winterswijk te bezoeken of er te komen wonen.

Bij de inwoners gaat het met name om het verhogen van de trots op hun eigen plaats en het uitdragen hiervan. De stichting wil dit bereiken via imagocampagnes en het initiƫren en (mede)ontwikkelen van nieuwe producten, activiteiten en evenementen. De stichting wil het vanzelfsprekende aanspreekpunt zijn voor alle partijen binnen Winterswijk die (willen) bijdragen aan de promotie van Winterswijk. De nadruk ligt daarbij op een goede samenwerking en het bundelen van krachten met respect voor bestaande lijnen.

Belangrijke waarden die de stichting bij de uitvoering van haar taken hanteert zijn samenwerken, pro-actief handelen, betrokken en netwerken. Alleen door samen te werken, actief op zoek te gaan naar mogelijkheden om Winterswijk gezamenlijk te promoten, betrokkenheid en een goed netwerk kan het doel behaald worden.

meer informatie: 100procentwinterswijk.nl


100% Winterswijk bestaat in nauwe samenwerking met VVV Winterswijk. Hier kunt u informatie inwinnen over alle evenementen en routes in en rond Winterswijk.

meer informatie: 100procentwinterswijk.nl/vvv